About Us

Meet Our Team

Green Heritage Fund Suriname werd opgericht in 2005 als liefdadigheidsorganisatie zonder winstoogmerk. De stichting werd opgericht omdat wij vonden dat de afbeelding van Loesje (Bradypus tridactylus) niet commercieel uitgebuit mocht worden. Bovendien zouden alle opbrengsten van onze programma’s het lot van de dieren helpen verbeteren.
Zo kwam het eerste programma van de stichting tot leven: het Xenarthra Programma. Het tweede, wellicht bekendere programma is het Dolfijnenprogramma. In 2005 maakte een groep vrienden regelmatig trips over het estuarium van de Surinamerivier naar Braamspunt. Na verloop van tijd ontwikkelden die trips zich tot een onderzoeksactiviteit. Het Dolfijnenprogramma heeft ook het toerisme gestimuleerd en daar heeft de plaatselijke bevolking dan weer baat bij.

Our Team

100% Volunteer Supported

100% Volunteer Supported

Volunteer
Green Heritage Fund Suriname is proud to be nearly 100% volunteer operated.  We are comprised of Surinamese volunteers from all walks of life, students, and long-term visitors from abroad.  Volunteers complete a variety of tasks including animal rescues and care, administrative duties, communications, fundraising, event planning, and much more.  We also welcome volunteers who share...

What People Say

De GHFS Logo

logo