About Us

Meet Our Team

Green Heritage Fund Suriname werd opgericht in 2005 als liefdadigheidsorganisatie zonder winstoogmerk. De stichting werd opgericht omdat wij vonden dat de afbeelding van Loesje (Bradypus tridactylus) niet commercieel uitgebuit mocht worden. Bovendien zouden alle opbrengsten van onze programma’s het lot van de dieren helpen verbeteren.

Zo kwam het eerste programma van de stichting tot leven: het Xenarthra Programma. Het tweede, wellicht bekendere programma is het Dolfijnenprogramma. In 2005 maakte een groep vrienden regelmatig trips over het estuarium van de Surinamerivier naar Braamspunt. Na verloop van tijd ontwikkelden die trips zich tot een onderzoeksactiviteit. Het Dolfijnenprogramma heeft ook het toerisme gestimuleerd en daar heeft de plaatselijke bevolking dan weer baat bij.

Overeenkomstig artikel 4.5 van de statuten mogen bestuursleden geen geldelijke voordelen van de stichting genieten. Het bestuur is echter wel bevoegd voor bijzondere of veelomvattende werkzaamheden, die ter vervulling van de bestuurstaak worden verricht, een redelijke vergoeding toe te kennen. Het bestuur komt zo vaak samen als de voorzitter, of tenminste twee leden van het bestuur nodig achten, naast de jaarlijkse vergadering waarin het jaarverslag wordt goedgekeurd.

Een directie, onder leiding van één directeur, kan worden ingesteld voor het uitvoeren van de besluiten van het bestuur en het voeren van de dagelijkse leiding over de werkzaamheden in de stichting.Met het uitvoeren van de werkzaamheden van de stichting is een klein team van medewerkers in dienst bijgestaan door full-time and part-time vrijwilligers.

Our Team

What People Say

Het logo van GHFS

logo