Xenarthraprogramma

You are here: Home / Programma's / Xenarthraprogramma

Over de Xenartha

De Xenarthra is de orde van dieren die luiaarden (2 soorten), gordeldieren (9 soorten) en miereneters (3 soorten) omvat. Het Xenarthraprogramma van de stichting houdt zich bezig met de opvang, verzorging, rehabilitatie en vrijlating van deze dieren. Dit houdt in dat verweesde en in nood verkerende dieren tijdelijk worden geadopteerd.

  • Opvang en Rehabilitatie van Xenarthra
  • Educatie en Informatie
  • Habitatbescherming
  • Professionalisering van de zorg en opvang
  • Aanleg, onderhoud en bemanning van een professioneel opvangcentrum
  • Kenniscentrum voor opvang en in situ behoud
Xenarthraprogramma 1

Voorgeschiedenis

De opzet van dit project in 2005 was om door de creatie van een educatief en duurzaam product een natuurbehoudsboodschap over te brengen. Deze boodschap heeft drie lagen, namelijk dat luiaards mooie dieren zijn en zachtaardige wezens die door elke Surinamer gewaardeerd zouden moeten worden; dat mensen geen dieren uit het wild moeten nemen of van hun moeder om met mensen te leven; en bewustwording over habitatverlies.

Het uiteindelijke doel van dit project is om kinderen en volwassenen hun band met de natuur en hun eigen menselijkheid en compassie te laten herontdekken door middel van een origineel Surinaams product. De Green Heritage Fund Suriname is ervan overtuigd dat als wij niet in staat zijn deze band te herstellen, dit uiteindelijk de overleving van onze eigen soort, de mens, in gevaar brengt. De situatie van de luiaard gaat hand in hand met het bewust maken van mensen over de dreiging die uitgaat van habitatverlies voor alle soorten, waaronder de mens.

 Onze Xenarthra Vrienden

Onze Xenarthra Vrienden