Educatie & Onderzoek

You are here: Home / Programma's / Educatie & Onderzoek

Over het Educatie- en Onderzoeksprogramma

Alle activiteiten van de stichting hebben als doel het bewustzijn en begrip van het algemene publiek rond milieukwesties te vergroten. Ze zijn gericht op duurzame ontwikkeling en op het behoud en verstandig gebruik van de natuur en natuurlijke hulpbronnen in Suriname.

Het publiek informeren door middel van educatie (formele en informele opleiding) en informatie met betrekking tot de waarden van natuurbehoud, door de institutionalisering van een natuurbehoudsethiek.

  • Gastlessen verzorgen in scholen en instituten en de burgers betrekken bij het beoefenen van wetenschap om het milieu te beschermen.
  • Formele opleiding en educatie van vrijwilligers stimuleren en faciliteren.
  • Vrijwilligers opleiden.
  • Samenwerken met nationale en internationale actoren om educatie te verzorgen.
  • Nieuwswaardige feiten rond GHFS publiceren via de media en de GHFS-nieuwsbrief.
  • Publieke voorlichtingsbijeenkomsten over milieukwesties organiseren.
  • Kennisuitwisseling stimuleren tussen vrijwilligers en belangrijke nationale en internationale actoren op het gebied van natuurbehoud.
 Learn everything Suriname

Learn everything Suriname